Ngày nay, việc chăm sóc sức khỏe và duy trì cân nặng là một ưu…