Nếu so với các dòng nấm ăn phổ biến thì nấm mỡ được ít người…