Nấm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn gia đình Việt, đây cũng là…