Nấm là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nên nhiều ý kiến cho rằng…