Nấm mỡ chiên xù – Nấm mỡ được bọc trong lớp bột mì và bột…