Nấm mỡ được biết đến như một loại thực phẩm ngon và phổ biến hàng…