Nấm mỡ là nguyên liệu mang nhiều dưỡng chất, có độ dai mềm, vị ngọt…