Nấm là thực phẩm khá phổ biến và quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày…