Nấm mỡ là một loại nấm ăn được, có tên tiếng Anh thường gọi là…