Nấm mỡ (hay còn gọi là nấm trắng) là một trong những loại nấm phổ…