Nấm được cho là thực phẩm có lợi cho sức khỏe và không nằm trong…