Các loại nấm từ lâu được xem là loại nguyên liệu quý, dễ chế biến,…