Có rất nhiều loại nấm khác nhau. Một số loại nấm có thể ăn được…